Porsche 911 GT1 “Shell” | Artwork

Porsche 911 GT1 “Shell” | Artwork

Inspired by the Porsche 917 Shell #23 Winner at Le Mans 70 driven by Hans Herrmann / Dick Attwood

Scroll to Top